LINOWE DOMKI REGULAMIN

 

REZERWACJA

 1. Rezerwację przyjmujemy drogą mailową na adres: domki@linowedomki.pl
 2. Rezerwację należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30% wartości usługi w ciągu 2 dni od daty dokonania wstępnej rezerwacji na konto: Linowe Domki – JARGA Sp. z o.o. mBank 87 1140 2004 0000 3302 7902 3321
 3. W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Pozostałą część w wysokości tj. 70 % całkowitej kwoty należy opłacić przelewem na wyżej wymienione konto bankowe najpóźniej do 3 dni poprzedzających datę rozpoczęcia pobytu, gotówką lub BLIKiem w dniu przyjazdu.
 5. W przypadku rezerwacji w czasie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu należy wpłacić 100 % kwoty na wskazane konto bankowe w ciągu 1 dnia od daty dokonania wstępnej rezerwacji.
 6. Uiszczona kwota w wysokości 100% kwoty stanowi zadatek.
 7. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie domku nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
 9. W dniu meldunku pobrana zostanie w gotówce opłata klimatyczna według stawki Urzędu Miasta i Gminy Postomino – 2,80 zł za każdą osobę za dobę.
 10. Jednostką płatniczą jest PLN
 11. W okresie wakacyjnym domki wynajmujemy wyłącznie w turnusach 7 dniowych od soboty do soboty
 12. W pozostałych terminach minimalna długość pobytu to 3 doby.
 13. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

 

UŻYTKOWANIE DOMKU

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc noclegowych.
 3. W dniu przyjazdu pobierana zostanie w gotówce kaucja zwrotna w wysokości 300 zł na poczet ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie pobytu, zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu domku.
 4. W dniu przyjazdu goście zobowiązani są do sprawdzenia stanu domku i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń.
 5. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać uwzględnione.
 6. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia domków, przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania.
 7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb wewnątrz domków. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 300 zł.
 9. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz grillowania na tarasach i chodnikach.
 11. Zabrania się używania w domkach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 12. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych najmłodszych gości, nasz ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 13. Za przekroczenie deklarowanej liczby osób naliczana jest opłata w wysokości 300 zł/osoba/doba. Pobyt dodatkowej osoby należy uzgodnić wcześniej podczas procesu rezerwacji.
 14. W przypadku zgubienia klucza do domku lub do bramki gość zobowiązany będzie do uiszczenia  kwoty  w wysokości 50 zł.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Ośrodek udostępnia pościel oraz ręczniki.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godz. 23:00 – 7:00
 3. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia pobytu osobom będącym pod znaczącym wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.
 5. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 6. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki w szczególności podczas przebywania na placu zabaw.
 7. W obiekcie obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów.
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody.
 9. Parking znajdujący się na terenie ośrodka jest darmowy i jest parkingiem niestrzeżonym.
 10. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu z winy dostawców.
 11. Ze względu na sytuację epidemiczną na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby które są zakwaterowane.
 12. W związku z pandemią ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Gości przebywających na jego terenie i nie zwraca pieniędzy w przypadku skrócenia pobytu spowodowanego stanem zdrowia.

 

 

Linowe Domki

Tel. +48 574 563 128

Mail: domki@linowedomki.pl

www.linowedomki.pl